Dacă trebuie să căutaţi mai multe coduri poştale, atunci vă recomandăm să activaţi opţiunea de a salva istoricul căutărilor din sesiunile curente. Astfel, după ce efectuaţi căutările veţi putea descărca un document Excel (.xlsx) în care sunt centralizate toate rezultatele. Pe serverul nostru nu se salvează nici documentele descărcate nici istoricul căutărilor.

Politica referitoare la modulele cookie

Acest website nu utilizează cookie. În schimb, dacă şi numai după ce vă exprimaţi acordul, poate utiliza HTML5 Session Storage, o tehnologie asemănătoare.

Ce este HTML5 Session Storage?

HTML5 Session Storage are următoarele caracteristici importante:

  • capacitate mult mai mare (5MB) decât cookie-urile (4kB),
  • este disponibil per origine (combinaţia exactă protocol, domeniu şi port) şi per fereastră,
  • datele sunt şterse automat atunci când se încheie sesiunea de lucru,
  • datele stocate nu pot fi accesate direct de serverul web,
  • datele nu sunt transmise către serverul web la fiecare apel HTTP aşa cum se întâmplă în cazul cookie-urilor.

O sesiune de lucru este iniţiată atunci când deschideţi un nou tab sau o nouă fereastră a browser-ului şi se încheie odată cu închiderea acestora. Sesiunea de lucru nu este întreruptă de reîncărcarea aceleiaşi pagini sau a altor pagini ale site-ului. Dacă accesaţi site-ul în 2 tab-uri/ferestre distincte, atunci aveţi 2 sesiuni de lucru care nu partajează aceleaşi date.

Ce date sunt salvate în Web Storage?

Local Storage se deosebeşte de Session Storage prin domeniu de aplicare şi durată de viaţă. Astfel, Local Storage este disponibil în orice fereastră a browser-ului şi persistă şi după ce browser-ul este închis.

În Local Storage este salvată doar starea consimţământului dumneavoastră sub cheia "consent" care poate avea 3 valori ce nu necesită lămuriri suplimentare: "affirmative", "negative" şi "not set". Vă puteţi modifica alegerea la orice moment vizitând această pagină.

În Session Storage sunt salvate toate interogările dumneavoastră din sesiunea curentă şi rezultatele lor din baza noastră de date. Puteţi şterge aceste interogări înainte de încheierea sesiunii, fie în întregime, fie individual.

Ultima actualizare: 21 februarie 2016.